تحقیق پروپوزال بررسی رابطه تعالی سازمانی وارتقاء بهره وری نیروی انسانی بر چابکی کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق پروپوزال بررسی رابطه تعالی سازمانی وارتقا بهره وری نیروی انسانی بر چابکی کارکنان :

پروپوزال بررسی رابطه تعالی سازمانی وارتقا بهره وری نیروی انسانی بر چابکی کارکنان

تعداد صفحات :18 با فرمت ورد و قابل ویرایش

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن, بیان جنبه‏های مجهول و مبهم, بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

دنیایی که در آن به سر می بریم بسیار پیچیده و واجد دو ویژگی عمده؛ منابع محدود و نیازهای نامحدود می باشد. همین عامل موجب توجّه روز افزون به بهره وری گردیده است. بهره وری و یا بهبود عملکرد سازمان ها؛ می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. امروزه بنگاه و سازمان های مختلف کشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش های بیشماری مواجه هستند. حضور در بازار های جهانی و حتّی باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرت مند است. با توجّه به گسترش و پیچیدگی اهداف, فرآیند ها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت, سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواست ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند(هداوند,1385).

در دنیای پررقابت امروز, منابع انسانی مولد مهمترین سرمایه سازمان تلقی میگردد که می تواند موجبات تغییر و تحول در سایر عوامل سازمانی و نتایج اساسی را فراهم آورد. اگر تا دهه های گذشته معیار برتری یک کشور حجم نیروی انسانی, سلاح های مدرن, ارتش نیرومند, سرزمین وسیع یا منابع زیرزمینی گسترده و حق وتو در مجامع بین المللی بود, از این پس قدرت یک کشور به کیفیت نیروی انسانی و سطح بهره وری آن بستگی دارد. بهره وری منابع انسانی به طور تصادفی ارتقا نمی یابد, بلکه باید پیش نیازهای سازمانی و ساختاری مورد نیاز آن فراهم و دائماً مورد توجه سازمان قرار گیرد.

به منظور تامین پیش نیازهای سازمانی و ساختاری و در پی آن ارتقا بهره وری نیروی انسانی در سازمان, نقش نظام های بهبود و تعالی سازمانی کاملاً شناخته شده است. در بسیاری از سازمان های ایرانی, ناکارآمدی برخی نظام های فعلی, نه تنها بهبود سازمان را موجب نمی گردند, بلکه باعث بدتر شدن شاخص های عملکردی, رضایت و در نتیجه بهره وری کارکنان می شوند. چابکی را توانایی یک سازمان برای تطبیق با تغییر,و استفاده از فرصت هایی که به دنبال وقوع تحول نمایان می گردند, می دانند.

لی و همکاران (2008) معتقدند چابکی یک مفهوم پیچیده و چند بعدی است (, که شامل توانایی احساس تغیییرات محیطی و پاسخ گویی سریع به نغییرات غیرقابل پیش بینی می باشد.به زعم شریفی و ژانک (1999) توانایی هر سازمان در احساس, ادراک و پیش بینی تغییرات موجود در محیط کسب و کار را « چابکی » گویند.

سازمان های آموزشی نیز مانند سایر سازمان ها باید برای تغییرات پرشتاب امروزی چابک باشند, به دلیل اینکه برای ادامه حیات و ماندن در دنیای پر رقابت امروزی, چابکی یک مزیت رقابتی به شمار می رود (کریمی ,2007[1]). علاوه بر این, سازمان ها باید برای پاسخ گویی به نیازهای متنوع مشتریان و موفقیت بازار, به گونه مستمر از فنون منایب و به روز مانند مدیریت کیفیت جامع و مدل تعالی سازمانی بهره گیرند. کیفیت یکی از عوامل مهم برای رسیدن به مزیت رقابتی است.محصولات و خدمات با کیفیت بالا به سازمان کمک می کند تا مشتریان خود را حفظ و تعداد آنها را افزایش دهد و کیفیت پایین منجر به نارضایتی مشتریان و از دست دادن آینده ی سازمان می شود. مدل تعالی سازمانی یکی از انواع مدل های تعالی است که سازمان ها می توانند برای اداره خود آن را بکارگیرند.این مدل مسیری را برای تعالی در اختیار سازمان قرار می دهد تا در نهایت , بتواند در محیط کسب و کار باقی بماند(صالحی و همکاران1392).

پژوهش حاضر با تاکید بر اجرایی ساختن مدل تعالی سازمانی به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار بر افزایش بهره وری نیروی انسانی و چابکی کارکنان شرکت پتروشیمی خوزستان سعی در شناخت و بررسی رابطه اجرای مدل تعالی سازمانی و افزایش بهره وری نیروی انسانی و چابکی کارکنان در شرکت پتروشیمی خوزستان دارد. بدین منظور پنج فرضیه فرعی تعریف شده که رابطه اجرای مدل تعالی سازمانی را به ترتیب با افزایش توان کار (بلوغ حرفه ای) کارکنان, افزایش شناخت شغل توسط کارکنان, افزایش حمایت سازمانی از کارکنان, افزایش انگیزش کارکنان و افزایش بازخور عملکرد به کارکنان در شرکت پتروشیمی خوزستان می سنجد و به دنبال پاسخ گویی به سوال زیر است :

1- آیا بین تعالی سازمانی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی برچابکی کارکنان شرکت پتروشیمی خوزستان رابطه وجود دارد؟

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلا های تحقیقاتی موجود, میزان نیاز به موضوع, فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد, روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:

توان پاسخگویی یک کسب وکار به تغییر , چابکی نام دارد.اگر این کسب وکار نتواندبه خوبی به تغییر ات ,پاسخ دهد,رو به اضمحلال می رود.در دنیایی که تغییرات بسیار سریع و کمتر قلبل پیش بینی است.مسلما داشتن چابکی فزاینده ای برای بقای کسب و کارامری حیاتی به حساب می آید(هاشمی حمید فلاح آزاد:1384)

صاحب نظران قرن حاضر را عصر تغییرات نامیده اند سزعت تغییرات ه حدی زیاد است که سازمان های دیگر با پیکره های بزرگ تو انایی پاسخ گویی به تغییرات لحظه ای و مداوم را نداشته و دچار آشفتگی می شوند.تحقیقات حاکی از آ ن است که تاثیر تغییر ات مخرب در سازمان ها نه تنها یک آشفتگی جزئی با تاثیر ساختاری ناچیزی برا ی تشکیلات نبوده بلکه عملکرد های اصلی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند. معمولا از اینگونه تغییرات در سازمان ها تحت «شک عجیب سال» یا «تغییرات پیش بینی نشده آن سال» نام برده می شود. این تغییرات موفقیت و کامیابی سازمان و حیات و طول عمر سازمان را تهدید می کند(باقر زاده مجید و اکبری دیبا ور, احمد:1389 )

مبحث چابکی سازمانی اخیرآ مورد توجه بیشتر دانشمندان علوم مدیریت قرار گرفته است. چابکی سازمانی از مؤلفه های بسیار حیاتی در عرصه بهره وری سازمانی است و سازمان هایی که دارای کارکنان, کانال کار, فرایند کار, مدیریت تصمیم گیری به موقع و اجرای عملیاتی سریع و چابک باشند, توانسته اند در مسیرموفقیت در افزایش عملکرد, موفق تر ظاهر شوند. آنچه در سازمانهای امروزی دیده می شود حاکی آن است که کارکنان سازمان ها چندان از محیط کاری خود راضی نیستند و این نارضایتی بر بهره وری کاری کارکنان سازمان تأثیر می گذارد. نارضایتی دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها عدم سرعت در روند کار و پاسخگویی کند به تغییرات است. چابکی و سرعت سازمان بر رضایت شغلی کارکنان و نگرش آنان, در نتیجه بر بهره وری آنان تأثیر می گذارد.[1] Karami


لینک کمکی