تحقیق پروپوزال بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری خدمات و فرآیند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق پروپوزال بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری خدمات و فرآیند :

تحقیق پروپوزال بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری خدمات و فرآیند

تعداد صفحات :15 با فرمت ورد و قابل ویرایش

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن, بیان جنبه‏های مجهول و مبهم, بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

محیط کسب و کارهای امروزی نسبت به گذشته تغییرات زیادی را به خود دیده است. تغییرات فزاینده فناوری, نیازهای مشتری و ادغام اقتصادی جهانی باعث می­شود شرکت ها با مشکلات و چالش های زیادی مواجه شوند(جیا[1] و همکاران, 2018). سازمان­ها با چالش­هایی از قبیل تغییرات سریع فناوری, کوتاه شدن چرخه عمر محصول و محیط­های غیرقابل پیش بینی روبرو شده­اند. در عصر حاضر با توجه به این تغییرات گسترده, سازمان­هایی موفق و اثربخش محسوب می­شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه­ی امروزی, بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی­ها را در آینده پیش­بینی کرده و قادر باشند این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آیندهای بهتر هدایت کنند(خلیل[2], 2016). با توجه به این شرایط نوآوری سازمانی به عنوان موضوعی داغ مطرح می­شود که توجه بیشتری را به خود جلب می کند. محققان و پژوهشگران توانایی نوآوری سازمان را به عنوان ابزار مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی شرکت و موفقیت پایدار محسوب می کنند(تیان[3] و همکاران, 2018). نوآوری محرک اصلی توسعه اقتصادی است و نقش مهمی در آن ایفا می کند. رقابت در هر دو سطح ملی و شرکتی, نوآوری را به عنوان توانایی ایجاد خدمات و فرآیندهای کاری جدید و روش های مدیریت برای به دست آوردن مزیت رقابتی سازمانی الزامی ساخته است(لی[4] و همکاران, 2013). بر این اساس, بسیاری از سازمانها تلاش می­کنند مسیرهای مناسب و مؤثر را برای نوآوری موفقیت آمیز شناسایی کنند. در این زمینه دو عنصر رهبری و اشتراک دانش به عنوان منابع کلیدی به طور گسترده ای شناخته شده اند که شرکت ها به منظور تقویت توانایی های نوآوری و به دست آوردن اثربخشی سازمان, بقا و مزیت رقابتی پایدار باید از آنها پیروی کنند(چیئو[5] و همکاران, 2016). در واقع رهبران تحول آفرین با استفاده از ترغیب ذهنی پیروانشان و تحریک افکار نوآور آنان در کل سازمان, جو سازمانی انعطاف پذیری به وجود می­آورند که اساس کارکنان را به چالش کشیده و در جستجوی دیدگاههای جدید نوآورانه در شغلشان باشند (لیائو[6] و همکاران, 2016). این رهبران سعی می کنند خصوصیات اخلالی و ایده آل های متعالی مانند آزادگی, عدالت, برابری, صلح و انسانیت را بین خود متجلی سازند. رهبران تحول آفرین به ایجاد رفتارهای الهام بخش و انگیزش رفتار نوآوری کارکنان می پردازند. رهبری تحول آفرین در جستجوی انگیزش های بالقوه در پیروان بوده و هدف وی, جلب توجه پیروان به نیازهای برتر و تبدیل منافع فردی به منابع جمعی است. ویژگی متمایز کننده رهبری تحول آفرین آن است که رهبران و پیروان, هر دو هدف مشترکی داشته و در راستای رسیدن به هدف حداکثر تلاش را مبذول می دارند(اندرسون[7] و همکاران, 2014). از طرفی تسهیم دانش به عنوان منبع عمده برای نوآوری و بهره­وری سازمانی از اهمیت فوق العادهای برخوردار است. یکی از اهداف سازمانی ایجاد محیطی است که در آن کارکنان دانش خود را توسعه داده و به تبادل آن بپردازند. مدیریت دانش تسهیل کننده ارتباطات و مراودات مورد نیاز در فرآیندهای نوآورانه است. ظرفیت­های نوآوری سازمانی تحت تاثیر توانمندی سازمانها در انتقال دانش و مهارتهای مبتنی بر فناوری و کسب تجربیات برتر می­باشند و دانش اساس نوآوری به شمار می­آید. از این رو تسهیم دانش به عنوان یکی از مراحل مدیریت دانش از الزامات اساسی فرآیند نوآوری در سازمان محسوب می­شود. تسهیم دانش را میتوان شامل مجموعه­ای از عقاید یا رفتارهایی دانست که منجر به گسترش یادگیری در میان افراد مختلف و یا در یک سازمان واحد می­شود(لی[8] و همکاران, 2018).

از طرفی کارمندانی که سازمان را حامی خود می دانند, نوعی ارتباط احساسی با سازمان برقرار می کنند؛ زیرا حمایت و اهمیت سازمان به درک نیازهای کارکنان منجر می شود و احساس تعلق به سازمان را در فرد ایجاد می کند حمایت سازمانی ادراک شده تقویت کننده اعتقاد کارکنان به سازمانی که آنان را به رسمیت می شناسد و به افزایش عملکردشان پاداش می دهد. زمانی که سازمان از کارکنان حمایت می کنند, اثر مثبتی بر نتایج رفتار و نگرش کارکنان به وجود می آید. و کارکنان برای ارائه ایده های نواورانه تشویق خواهند شد(چوی و همکاران, 2016).

سازمان تأمین اجتماعی پدیده­ای است که با رشد اقتصادی, عدالت اجتماعی, کرامت انسان و سرافرازی ملی پیوستگی کامل دارد. عملکرد سازمان تأمین اجتماعی از طریق آثاری که بر متغیرهای مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد, می­توان نقش مؤثری در تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی داشته باشد, که از مهمترین مصادیق آن: توزیع مجدد درآمدها, افزایش تولید و فعالیت­های تولیدی به واسطه تأمین آرامش فکری کارفرمایان و بیمه شدگان مولد و شاغل در کارگاه­ها, سرمایه گذرای­های مستقیم در بخش تولید و سایر بخش­های مختلف اقتصادی, مدیریت مصرف با پس انداز مقداری از درآمد بیمه شدگان به عنوان حق بیمه, امنیت انسان بعنوان محور توسعه و گسترش رفاه اجتماعی می­توان نام برد. در نتیجه با توجه به اهمیت موشوع در این پژوهش سعی بر آن است ته به این سوال پاسخ دهیم که آیا رهبری تحول آفرین بر نوآوری خدمات و فرآیند با نقش میانجی تسهیم دانش و نقش تعدیلگر حمایت سازمانی درک شده در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی خوزستان تاثیری دارد؟[1] Jia

[2] Khalili

[3] Tian

[4] Lee

[5] Choi

[6] Liao

[7] Anderson

[8] Le


لینک کمکی