تحقیق بررسی چگونگی ارائه خدمات حسابداری در شركت ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 تحقیق بررسی چگونگی ارائه خدمات حسابداری در شرکت ها دارای 245 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی چگونگی ارائه خدمات حسابداری در شرکت ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب
مقدمه
صورتهای مالی اساسی مکمل یکدیگرند
نقش صورتهای مالی اساسی در تحقق هدفهای حسابداری و گزارشهای مالی
ماهیت ترازنامه
کاربرد ترازنامه
طبقه بندی اقدام تراز نامه  
دارائیها
الف : دارائیهای جاری  
ب: دارائیهای غیر جاری یا بلند مدت
بدهیها
الف : بدهیهای جاری
ب : بدهیهای بلند مدت
حقوق صاحبان سهام
الف : سرمایه
ب: صرف سهام
ج: اندوخته‌ها
د) سود و زیان انباشته
دارائیها
بدهیها
شکل و محتوای صورت حساب سود و زیان
شکلهای مختلف صورت حساب سود و زیان
صورتحساب سود و زیان به شکل چند مرحله ای
صورت حساب سود و زیان به شکل یک مرحله ای
در صورت حساب سود و زیان به شکل یک مرحله‌ای
بررسی معانی کلماتی که در صورتحساب سود و زیان قرار دارند
درآمدها
سود خالص یا زیان خالص
هزینه‌ها
فروش ناخالص
بهای تمام شده کالای فروش رفته
سود ناخالص
هزینه عملیاتی
درآمد عملیاتی
هزینه های متفرقه
صورتحساب جریانهای نقدی
 نام و تاریخ ثبت شرکت
 موضوع شرکت
 مدت شرکت
 سرمایه شرکت
 پرداخت مبلغ سهام
افزایش و کاهش سرمایه
اوراق سهام
مسئولیت صاحبان سهام
هیات مدیره
 دفاتر و محاسبات
اخلال و تصفیه
 نوع مالکیت و استهلاک
فعالیت های پیمانکاری شرکت
توسعه شرکت و تاسیس کارخانه
شرح مختصری در سورد کارخانه و فعالیتها
هزینه هایی به  شرکت برای تاسیس کارخانه انجام داده
نمودار سازمانی شرکت بن سازه اسکان
هیات مدیره
مدیر عامل
 معاونت اداری مالی
 حسابدار کل
 کارپرداز
منشی
مدیریت کارخانه
مدیریت تولید
انبار دار کل
معاونت بازرگانی
بازرگانی داخلی
 بازرگانی خارجی
امور خرید
امور فروش
مدیریت پروژه
مهندس راه و ساختمان
تکنسین راه و ساختمان
1-3 تعریف حسابداری
اسناد مدارک مثبته
فاکتور
رسید بانکی
قبض آب و برق
رسید صندوق
سند حسابداری
تنخواه گردان
استهلاک
صورت دستمزد
کارت کار
صورت حساب بانک
قرار داد کار با مدت معین
ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه
انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل
تراز آزمایشی
اصلاح حسابها
 تراز آزمایشی اصلاح شده
تهیه صورت های مالی :
صورت حساب سود و زیان
صورت حساب سرمایه
ترازنامه
بستن حساب ها


مقدمه :
صورتهای مالی همراه با یاد داشت های پیوست آن اطلاعات مالی حاصل از مدارک حسابداری واحد تجاری است و نشان دهنده منابع اقتصادی و تعهدات واحد مزبور و در تاریخ معین و تغییرات مربوط طی دوره منتهی به آن تاریخ , طبق اصول پذیرفته شده حسابداری یا سایر مبانی جامع حسابداری غیر از اصول مزبور می باشد طبق این بیانیه پیش بینی های مالی از صورتهای مالی می باشند .
1- تراز نامه   2- صورت سود و زیان 3-صورت سود (زیان ) انباشته 4- صورت گردش وجوه نقد 5- صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام  6- صورت وضعیت داراییها و بدهیها و همراه با حقوق صاحبان سهام یا به تنهایی 7- صورت در آمد و هزینه 8- خلاصه وضعیت عملیات
 9- صورت عملیات برحسب خطوط تولید  10-صورت دریافتها و پرداختهای نقدی
صورتهای مالی ممکن است برای یک شرکت یا موسسه گروهی از شرکتهای فرعی گروهی از شرکتهای وابسته یک موسسه غیر انتقاعی یک سازمان دولتی یک شرکت یک مالک یا موارد مشابه تهیه شود .

 

لینک کمکی