تحقیق بررسی پروژه مالی یک شركت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 تحقیق بررسی پروژه مالی یک شرکت دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی پروژه مالی یک شرکت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول-کلیات.................................................................... 3
فصل دوم ...........................................................................  10
فصل سوم-پرداختها و هزینه ها  ................................................... 12
انواع پرداختها ....................................................................... 12
الف-در مورد خرید های داخلی ................................................. 15
ب:خریدهای خارجی .............................................................. 16
ج : خدمات قراردادی ............................................................. 16
فصل چهارم - معاملات ............................................................ 22
ترتیب تحویل کالا یاخدمات ..................................................... 39
فصل پنجم - تنظیم حساب و نظارت ............................................. 44
فصل ششم - اموال.................................................................. 47
فصل هفتم - امور مختلف ......................................................... 48
حسابداری دولتی ................................................................... 51
ثبت عملیات حسابداری بستن حسابها ............................................ 71
گروه مستقل حسابهای سایر منابع ................................................. 80
مشخصات و تاریخچه طرح تملک دارائیهای سرمایه ای ....................... 84
پیش پرداخت سال جاری .......................................................... 88
وجوه سپرده و تمرکز وجوه سپرده ............................................... 89
بانکها و وجوه نقد .................................................................. 89
وضعیت اعتبارات ارزی ............................................................ 94
ذیحسابی ............................................................................ 94
بستن حساب در پایان سال ....................................................... 102

لینک کمکی