تحقیق بررسی و شناخت سازمان تجارت جهانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 تحقیق بررسی و شناخت سازمان تجارت جهانی دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی و شناخت سازمان تجارت جهانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 1- چکیده
2 - مقدمه
3- فصل اول
1- مراحل طی شده تا شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی
2- دورارو گونه زمینه ساز شکل‌گیری سازمان تجارب جهانی
3- تشکیل سازمان تجارب جهانی, اهداف و اصول حاکم برآن
4- فصل دوم
1- تجارت خدمات و بررسی خدمات حقوقی در سازمان تجارت جهانی
2- موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)
3- اهداف و اجزا گاتش
4- تعریف خدمات
5- اهمیت خدمات
6- شیوه های عرضه ی تجارب خدمات حقوقی
7- رشد خدمات حقوقی
8- تجارت خدمات حقوقی
9- تعهدات خاص
10- مشکلات و موانع تجارت خدمات حقوق
5- فصل سوم
1- بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی
2- بررسی پیشینه ی حق مالکیت در حقوق ایران
3- حقوق بین‌الملل و مالکیت معنوی تا سازمان جهانی مالکیت فکری
4- سازمان تجارت جهانی و ارتباط آن با سازمان جهانی مالکیت معنوی
5- موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (Trips)
6- استانداردهای حداقل در موافقتنامه Trips
7- رژیم کپی‌رایت در موافقت نامه Trips
8- اهداف و اصول موافقت نامه تریپس
6- فصل چهارم
1- تجارت کالا در سازمان تجارت جهانی کشاورزی
2-غیر کشاورزی
7- فصل پنجم
1- مکانیسم خل اختلاف در سازمان تجارت جهانی
2- بررسی تفاهم نامه حل اختلاف به طور اجمالی
3- نکات و دیدگاه های حقوقی در خصوص مکانیسم حل اختلاف به طور اجمالی
8- فصل ششم
1- پیامدهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
2- منافع پیوستن به wto
3- پیش نیازهای پیوستن به wto
4- نتیجه‌گیری
5- منابع
 
چکیده:
در جهانی کنونی که همه چیز در حال تحول و پیشرفت می باشد نروم تحول در زمینه های مختلف اقتصادی و دیگر زمینه ها برای تمام کشورها لازم و ضروری می باشد و حتی یکی از واجبات مهم برای بقای کشورها در زمینه ی فعالیت های اقتصادی در عرصه ی بین‌المللی می باشد با توجه به وجود سازمانی به نام سازمان تجارت جهانی عضویت  و 154 کشور جهان در این سازمان و آزادسازی تجاری در زمینه های مختلف در این کشورها لازم است که اهمیت این سازمان جهانی و مزایا و معایب عضویت در این سازمان مورد بحث قرار گیرد و همچنین به نقش ایران و مزایا و معایب آن در عضویت به این سازمان خواهیم پرداخت و همین‌طور که می دانیم این سازمان حوزه های مختلفی را در زمینه های مختلف تجاری مورد بررسی قرار می دهد. از جمله 3 حیطه مهم در زمینه ی خدمات, کالا, و مالکیت که هر کدام از این حوزه ها خود به شاخه های مختلفی تقسیم می گردند.

مقدمه:
سازمان تجارت جهانی یک رژیم بین‌المللی است که اعضای آن نسبت به تنظیم قواعد و مقررات ناظر بر تجارب بین‌الملل اقدام می ورزند و از طریق امتیازات متقابل زمینه را برای دسترسی سهل تر به بازارهای دیگر فراهم می سازند. این سازمان را به دلیل تأثیرگذاری بر سیاست های تجاری اعضا گسترش تجارت بین‌المللی ونظام منحصر به فرد حل اختلاف مهم‌ترین سازمان بین‌المللی بعد از جنگ دوم جهانی قلمداد کرده‌اند سازمان تجارت جهانی به جهت تدوین حقوق ناظر بر روابط بازرگانی بین دولت ها منبع اصلی حقوق بین‌المللی تجارت و یکی از منابع حقوق بین‌الملل عمومی نیز به حساب می آید و کار آن مکمل تلاش های آنسیترال است که از طریق قانونمند کردن روابط بین بنگاه های خصوصی مسئولیت کار تدوین حقوق تجارت بین‌الملل را برعهده دارد. نکات ذکر شده نشان دهنده ی اهمیت این سازمان در سطح بین‌المللی می باشد و نشان می دهد که در جهان کنونی نیاز به تنظیم قواعد و مقرراتی حقوقی در زمینه ی تجارتی برای کل کشورها و متعاقب آن پیروی آن ها از یکسری قواعد متحد الشکل لازم و ضروری است و حتی یکی از واجبات مهم برای بقای کشورها در زمینه ی فعالیت های اقتصادی در عرصه بین‌المللی می باشد.
 
منابع
1- نورالدین امامی حقوق مالکیت فکری مدرسه عالی شهید مطهری,‌ فصلنامه دهمون ش 2 و 3 ص 193
2- وحید بزرگی سازمان جهانی بازرگانی,‌ حقوق مالکیت فکری مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی ش 173 ص 192 حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی
3- علی رشیدی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی,‌ قرارداد عمومی تجارت خدمات
4- راهکارهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت    دکتر مهدی فاخری
5- پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی               دکتر علی صنایعی
6- مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه های حقوقی سازمان جهانی تجارت
7- مجله حقوقی بین‌ المللی نشریه مرکز امور حقوقی بین‌‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلسی ریاست جمهوری
8- 194 UNTS 55 General agreement on tariffs and trade (GATT)
9- Protection human rigut in a Global economi

لینک کمکی