تحقیق بررسی و آشنایی با بورس اوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 تحقیق بررسی و آشنایی با بورس اوراق بهادار دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی و آشنایی با بورس اوراق بهادار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

چکیده     1
فصل اول_ کلیات تحقیق :
مقدمه    2
بیان موضوع    3
هدف و دلایل انتخاب    4
اهمیت موضوع     5
فرضیه تحقیق     6
قلمرو تحقیق     8
متغیرهای تحقیق     9
جمع آوری اطلاعات     11
 تعاریف و اصطلاحات    12

فصل دوم _ مبانی نظری تحقیق :
مقدمه     14
بخش اول _ مفهوم سود و اجزای صورت سود و زیان     18
سود حسابداری     18
نظریات پیرامون سود     19
سود تحققی و سود غیر تحققی     21
مفهوم سود در گزارشگری مالی     26
اهداف گزارشگری سود     28
نقاط قوت سود حسابداری     28
نقاط ضعف سود حسابداری     29
نقش صورتهای مالی در تحقق هدفهای حسابداری     30
صورت سود و زیان     31
ماهیت درآمد     31
اندازه گیری درآمد     32
تحقق درآمد     35
مقاطع زمانی شناسایی درآمد     35
ماهیت هزینه     37
اندازه گیری هزینه     38
زمان وقوع هزینه     39
بخش دوم - مفهوم بازده سهام و انواع بازده سهام
بازده سرمایه گذاری     41
عوامل مؤثر بر بازدهی     43
بازارهای اوراق بهادار     45
کارایی بازار     45
سطوح کارایی بازار     46
استفاده کنندگان از صورتهای مالی     48
بخش سوم -  تغییرات اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام
سود بعنوان وسیله ای برای پیش بینی     49
بخش چهارم -  مروری بر تحقیقات قبلی     54


فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه     63
اهداف تحقیق     63
روش تحقیق     64
فرضیه تحقیق     66
جامعه آماری     69
نمونه آماری     69
متغیرهای تحقیق     72
روش جمع آوری اطلاعات     72
روش آزمون فرضیات     73
محدودیتهای تحقیق     75
فصل چهارم - تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه     76
روش تجزیه و تحلیل داده ها    76
فرضیه های تحقیق     77
نتایج آزمون فرضیه     79
فصل پنجم -  نتیجه گیری و پیشنهادات     93
مقدمه     93
پیشنهادات تحقیق     94
سایر پیشنهادات     96

 

چکیده

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در کشور ما,  محل تلاقی عرضه و تقاضای  خریداران و فروشندگان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است. در این میان,  سهامداران بالفعل و بالقوه برای اخذ تصمیمات منطقی و مطمئن در مورد خرید,  فروش و یا نگهداشت سهام مورد نظر خود به معیاری قابل اتکا نیاز دارند تا بتوانند با استفاده از آن به مقایسه و ارزیابی سهام شرکت ها بپردازند.
این تحقیق به دنبال این است که با بررسی وجود ارتباط و یا عدم وجود ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام شرکت ها, معیاری قابل اتکا برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران بازار سهام قرار دهد.
لذا فرضیه اصلی تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:
بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد.
برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته, از سالنامه ها و مجلات منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران,همچنین گزارشات مجامع عمومی شرکت های پذیرفته در بورس استفاده شده است.
دوره زمانی این تحقیق, دوره زمانی حد فاصل سال های 1379 تا 1383 می باشد. همچنین از مجموع 295 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران (جامعه آماری تحقیق) در سال های مذکور, تعداد 55 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است و از اطلاعات صورت سود زیان و بازده سهام آنها جهت آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است.
روش مورد استفاده در این تحقیق قیاسی –  استقرایی بوده و جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیون دو متغیره و چند متغیره استفاده شده است.
بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون داده ها,  این نتیجه حاصل شد:
بین تغییرات صورت سود و زیان با بازده سهام, ارتباط معناداری وجود ندارد.
به عبارت دیگر فرضیه اصلی تحقیق رد شد.
لذا بر اساس نتایج این تحقیق, نمی توان تغییرات صورت سود و زیان طی سنوات مختلف را به عنوان معیاری قابل اتکا جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران پیشنهاد نمود.
 
بررسی رابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1 ـ1 ـ مقدمه :
سیستم اطلاعات حسابداری امروزه نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت‌های سازمانها داشته و در مجموعه محیط اقتصادی کشورها وظیفه با اهمیت دارند. بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم‌ها اتخاذ می‌شود, سهم عمده‌ای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکتها اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود تحت تأثیر ارقام و اطلاعات سیستم‌های حسابداری است.
هر گونه تحقیق در زمینه نحوه اثرگذاری اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌های طیف وسیع تصمیم‌گیرندگان ذینفع در شرکتها به درک بهتر از چگونگی نقش این اطلاعات و ضرورت افشای آنها کمک می‌کند.
برای تشویق افراد به سرمایه‌گذاری به ویژه در سهام شرکتها, می‌بایست بین بازدهی در یک سرمایه‌گذاری تعادل ایجاد نموده‌ لذا ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های سالم جهت تقویت بازار سرمایه از مهمترین اقداماتی که می‌تواند توسط دست‌اندرکاران اقتصادی کشور انجام شود. بورس اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه است که در آن عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان سهام با یکدیگر روبه‌رو شده و سهولت مبادله دو گروه را به یکدیگر فراهم می‌کند.
این تحقیق در صدد آنست که ارتباط بین اجرای صورت سود و زیان با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران مورد بررسی و مطالعه قرار دهد امید است نتایج تحقیق بتواند راهنمای عملی برای تصمیم‌گیرندگان از جمله سرمایه‌گذاران قرار گیرد و راه‌گشاهی برای تحقیقات آتی باشد.
فهرست منابع فارسی
1-    بلکویی, احمد ریاحی (1381)؛ « تئوری حسابداری», ترجمه علی پارسائیان, تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی-  فصل دوازدهم .
2-    بابائیان ـ علی, «بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پایان‌نامه کارشناسی ارشد, دانشکده علوم اداری, دانشگاه شهید بهشتی تهران, 1379.
3-    ثقفی ـ علی, «مبانی نظری استانداردهای حسابداری برای واحدهای انتفاعی» فصلنامه بررسی حسابداری شماره 1, تابستان 71.
4-    جهانخانی ـ علی و پارسائیان ـ علی, «مدیریت سرمایه‌گذاری و ارزیابی اوراق بهادار» انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, 1374.
5-    جهانخانی ـ علی و عبدالله زاده ـ فرهاد, «نقدی بر چگونگی قیمت‌گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران», تحقیقات مالی, شماره 1.
6-    جهانخانی ـ علی, حدادی ـ مهدی, «بررسی نحوه تصمیم‌گیری خریداران سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران», مجموعه مقالات نخستین سمینار مدیریت مالی ایران, دانشکده علوم اداری, دانشگاه شهید بهشتی, 1375.
7-    حسامی ـ علی, «بررسی تحلیلی ارتباط بین سود حساباری و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران», پایان‌نامه کارشناسی ارشد, دانشکده علوم اداری, دانشگاه شهید بهشتی, 1378.
8-    سالنامه 1383 سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران.
9-    سینائی ـ حسنعلی, «بررسی پیرامون سهام جایزه و تجزیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران» رساله دکتری مدیریت, دانشکده حسابداری و مدیریت, دانشگاه تهران, 1372.
10-    عطائی ـ محمد, «بررسی بازدهی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی رابطه آن با فعالیت و سطح قیمت سهام» پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران.
11-    کرینجر ـ بدهازور, سرایی ـ حسین, «رگرسیون چند متغیری در پژوهش رفتاری» جلد اول, مرکز نشر دانشگاهی, چاپ اول, 1366.
12-    نوروش, ایرج, عباس, وفادار, «بررسی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزیابی ریسک بازار شرکتها در ایران» مجله حسابدار, سال چهاردهم.
13-    هومن ـ حیدرعلی, «پایه‌های روش تحقیق در علوم رفتاری», چاپ سوم, 1370.
14-    وفا پور- سعید, پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری , دانشکده مدیریت, دانشگاه تهران ,بهار 1382.

 
فهرست منابع انگلیسی
1.    Belkaouri,Ahmed, “Accounting Theory”, H.B., Jaranovich, 1985.
2.    Board J.I. G. and J. F.S Day, “The Information content of cash flow figures “accounting and business research, (vol. 20 1989)
3.    Ball, R.j. and p.Brown,”An Empirical Evalution Of accounting Numbers”,journal Of accounting Rresearch, no.6, Auturn 1968.
4.    Domin Dale Louis, “ Relation among dividens, earning and investment”, for the degree of P.H.D, university of minnosota, (August 1987).
5.    Faster, G. “Quarterly accounting data: time – series properties and predictive ability results”, Accounting Review, (Jonuary 1977), P.P. 1-21.
6.    Hendriksen, Eldons. and Michael F. Van Berdm, “Accounting Theory” 1989, 1992.
7.    Jennings, Ross –“A Note Interpreting Incremental Information Content “Accounting Review”. October 1990.
8.    Lipe, R. “The Information Contained Contained in the Components of Earnings Journal of Accounting Research 24, 1986 Niederhoffer, Victor and Pattic K.J. Regan,”earning chang es analyst forecasis . and stock price”, financial analysts journal, No 3,1972,p.p.65-71.
9.    Niederhoffer, Victor and Pattic K.J. Regan,”earning chang es analyst forecasis .and stock price”,financial analysts journal,No 3,1972,p.p.65-71.
10.    Ohlson, James A. & Stephen H. Penman , “Disaggregated Accounting data as Explanators for variable returns “, Journal of Accounting , Auditing & Finance , 1992 . PP . 533 – 573.
11.    Patel J. M. and R. Kaplan, “The Information content of cash flow data relative to annual earning”, unpublished working paper. Palo Alto calif: Stanford university, (Augest 1977).
12.    Russel, j. Fuller & jams , L.Fuller “Modern investments and security Anolysis” MC. Graw , Hill 1995, P:96

لینک کمکی