تحقیق بررسی كنترل موجودی انبار شركت مادیران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 تحقیق بررسی کنترل موجودی انبار شرکت مادیران دارای 151 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی کنترل موجودی انبار شرکت مادیران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه         1
تاریخچه شرکت گروه ماشین های اداری (مادیران)         5
فصل اول : نظام مدیریت انبارها (اصول انبارداری
تعریف انبار         11
جایگاه انبار         11
اهداف و وظایف انبارها         12
انواع انبار از نظر فرم ساختمانی         13
انواع موجودی های انبارها         13
انتظارات مدیر یک مؤسسه از سیستم کنترل انبارها         14
تعریف طبقه بندی کالاها         15
نکات مهم در طبقه بندی کالاها        15
عوامل مؤثر در انتخاب سیستم وشیوه طبقه بندی         16
انواع طبقه بندی کالاها         16
کدگذاری کالاها         16
انواع روش های کدگذاری         16
فصل دوم : نظام سیستم اطلاعاتی انبار
تعریف سیستم های اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن         20
متداولترین فرم های مورد استفاده در سیستم اطلاعاتی انبار         23
بخش های درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها         30
اهم مراحل سیستم تدارکات مواد و غیره         32
سیستم اطلاعاتی انبارها و نقش کامپیوتر در آن         34
مراحل ایجاد سیستم کامپیوتری         35
فصل سوم : برنامه ریزی و کنترل موجودی ها
فعالیت های مربوط به موجودی         40
تعریف موجودی         41
اهمیت موجودب ها         41
علت نگهداری موجودی ها         42
مواضع مختلف بخش ها وگروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودی ها         42
هزینه های نگهداری و انبار کردن موجودی ها         43
مدل های کنترل موجودی         45
انواع مدل های کنترل موجودی         45
زمان انتظار Lead time        46
ذخیره ایمنی یا حداقل موجودی Safety Stock        46
حداکثر موجودی        47
نقطه سفارش         47
آنالیز A.B.C        48
نمونه ای از آنالیز A.B.C        49
کنترل موجودی به روش E.O.Q        51
اطلاعات موردنیاز برای محاسبه E.O.Q        51
نمونه ای از محاسبه E.O.Q        55
فصل چهارم : تأثیر مستقیم کنترل موجودی
-تأثیر کنترل موجودی کالا بر سودآوری شرکت ها         85
-آیا انبار کالای شما تحت کنترل است ؟        85
-صورت های مواد         86
-سیاست های دریافت         87
-وضعیت ATP (مقدار موجودی در دسترس قابل تعهد)         87
-تغییرات مهندسی         88
-گزارش ضایعات         89
-زمان دریافت کالا         90
-سیستم مکان یاب انبار         91
-موجودی کالا یا دارایی         92
-گردش موجودی کالا         94
-طراحی یا بهبود فرایند         95
فصل پنجم : فرم ها و ضمائم         97
منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ

سیستم های خرید , مدیریت انبارداری (حبیب الله دعایی)
مدیریت خرید واصول انبارداری (نادر دیبایی)
طراحی سیستم اطلاعاتی انبار (گروه مهندسی صنایع)
مدیریت انبار و عملیات مرتبط با سیستم های انبارداری (حسینعلی علیمی)
جزوات و نشریه های موجود در شرکت مادیران

لینک کمکی