تحقیق بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 تحقیق بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد دارای 128 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

(3-1) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد
الف) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد
1-    رشد تولید ناخالص داخلی
2-    ترکیب و ساختار بازار
3-    ساختار تولید
4-    میزان بهره وری
5-    بدتر شدن رابطه مبادله در بخش کشاورزی
6-    درآمدهای شهری و درآمدهای روستایی (درآمد سرانه)
7-    تفاوت بین کارگر ماهر و غیر ماهر (سرمایه انسانی)
8-    بهره مندی از امکانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسکن
9-    بار تکفل اقتصادی
10-    میزان دسترسی به بازار
11-    کمیت سرمایه به ازا هر کارگر
12-    توزیع اعتبارات
13-    تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها
14-    مهاجرت
15-    کل مالیات دریافتی از هر خانوار
16-    هزینه دولتی و پرداخت های انتقالی
17-    سهم درآمد شخصی از تولید ناخالص داخلی
18-    میل نهایی به مصرف و پس انداز
19-    نرخ رسمی ارز
20-    میزان اشتغال و بیکاری
ب) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد
1-    جنس
2-    سن
3-    رشد جمعیت
4-    بهداشت
5-    آموزش و پرورش
6-    تبعیض های نژادی
7-    عوامل حقوقی و اجتماعی
8-    مالکیت عوامل تولید
همانطور که مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع درآمد مؤثرند که ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

لینک کمکی