تحقیق بررسی طرح های برتر در موضوع حسابداری اجتماعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 تحقیق بررسی طرح های برتر در موضوع حسابداری اجتماعی دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی طرح های برتر در موضوع حسابداری اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده
این مقاله نیز تسلط و برتبری را برای ارائه موضوع حسابداری اجتماعی SER به عنوان یک رشته سیاسی بکار می برد. استدلال شده است که در این حوزه سیاسی تسلط خاصث در توضیحات روش SER می تواند تشخیص داده شود. پارامترهای برتر نظریه ای از طریق نکته های  مرجع سهام دار , قانونی بودن و تئوریهای اقتصادی سیاسی مارکسیت ارائه شده اند. تحلیل این مراجعه آشکار می کند که خلا , مغایرت و تناقض در حوزه SER وجود دارد و این از نظر جامعه شناسی مشکل آفرین است, این مقاله ترکیب شده با تحلیل پیشنهادی بوجود آمده از  کار زمینه ای سالهای اخیر استدلال می کند که بیان دوباره رشته SER اجتناب ناپذیر و مطلوب است.
1- مقدمه
در حالی که حسابداری اجتماعی (از این به بعد SER) غیرقابل مقایسه و بدون تئوریهای مودر توافق باقی می ماند. (میتوز 1997 و پارکر 2005) نمی توان گفت این کاملا بدون ساختار است. برعکس, پارامترها و طرحهای نظریه ای قابل درکی در حوزه SER وجود دارد. در واقع , در این جا استدلال می شود که ساختاربندی برتر رشته SER, در ابتدا وجود داشته است, اگر چه نه به طور انحصاری اما در پیروان نکات مرجع نظریه ای سهام دار, قانونی بودن و تئوریهای اقتصاد سیاسی مارکرین بوده است (گری 1995, 1996). هدف این مقاله تحلیل هر دو روشی است که در آن این نکات مرجع در حوزه SER نسبتا ثابت شده است و به طور ویژه تحلیل چگونگی تفسیر آن نکات مرجع مورد استفاده قرار گرفتن در زمانی که ثبت شده اند می باشد. از انی تحلیل نمایان می شود که روشهایی که در آن تئوریهای مختلف در مقاله موضوعی بکار می رود ظاهرا قوانین تکامل خودشان را نسبتا مستقل از چگونگی تثبیت شدن در ابتدا دنبال می کنند. این تاثیرات جامعه شناسی مهمی برای رشته ای مثل SER دار که به طور مفهومی با تغییر اجتماعی وسیعتر مرتبط است. برای مثال, در زیر استدلال شده است که در روش تناقض و مغایرت درباره کاربرد نکات مرجع نظریه ای برتر زیاد وجود دارد و حوزه SER از تصریح بیشتر روشی سودی می برد که در آن نکات مرجع برتر برای راهنمایی و توضیح کار تجربی مورد استفاده قرار می گیرد. به علاوه, درورای خود تئوریهای برتر, توضیحات جایگزین روش SER از کار زمینه ای سالهای اخیر پدیدار شده اند. این توضیحات پیچیدگی بیشتر در روش SER را مشخص می کند. پیچیدگی که به راحتی تابع تفسیر از طریق فنرهای تجربی برتر نیست. بنابراین , این توضیحات کیفی تکاپوهایی را در ساختار برتر حوزه SER ارائه می دهد و ترکیب شده با انتقاد از تئوریهای برتر در موارد مرجع خود آنها بیان دوباره برتر این حوزه را مطرح می کند.

لینک کمکی