تحقیق مقاله در مورد تصوير زن ايراني در مقالات چرند و پرند

ارد بخشی از متن تحقیق مقاله در مورد تصوير زن ايراني در مقالات چرند و پرند : تصویر زن ایرانی در مقالات چرند و پرنددر عصرمشروطه، روزنامه جدید‌ترین و در عین حال گسترده‌ترین رسانه گروهی بود و مشروطه خواهان به جز آن، وسیله دیگری برای رساندن پیام خود به مردم در اختیار نداشتند و به همین دلیل این رسانه برای برقراری ارتباط با مردم به وجود آمد. این كه مقصود از طنز چیست و امروزه چطور از آن استفاده می‌شود باید گفت امروزه طنز در رسانه‌های گروهی آن بار معنایی خاص خود را كه در گذشته در ادبیات داشته است، دیگر ندارد و در واقع به هر سخن مسخره یا به هر صحبت فكاهی یا هر نوع جوك، طنز گفته می‌شود در حالی كه طنز معنا و كارب

تحقیق تخصيص بهينه SVC و TCSC با استفاده از الگوريتم RDPSO بر مبناي جبهه پرتو

یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين علوم و تکنولوژيتعداد صفحات :8چکیده مقاله: بهینه سازی تجهیزات شبکه قدرت همواره از جمله مسائلی بوده است که بسیار اهمیت داشته و مدنظر بهره برداران شبکه بوده است. گرانقیمت بودن ادوات FACTS از یکسو و کارایی بالای الگوریتم RDPSO در حل مسائل بهینه سازی از سوی دیگر سبب شد تا در این مقاله به ارزیابی کارایی این الگوریتم در حل مسئله مورد نظر مقاله پرداخته شود. به منظور ارزیابی کارایی الگوریتم مذکور نتایج حاصل از شبیه سازی های مربوط به این الگوریتم با نتایج الگوریتم تجمعی ذرات (PSO) مقایسه و ارائه شده است. خروجی

تحقیق عوامل و شاخص هاي موثر بر بهره وري دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي

س، همایش یا نشریه : پژوهش در نظام هاي آموزشيتعداد صفحات :28مقاله حاضر، به بررسی تحقیق عوامل و شاخص هاي موثر بر بهره وري دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي از دیدگاه متخصصان، روسا و استادان آن مراکز می پردازد. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول مربوط، حجم نمونه مورد مطالعه 600 نفر است. یک پرسشنامه 240 ماده ای شاخص های بهره وری آموزش عالی که روایی آن به وسیله تحلیل عاملی تایید و اعتبار آن به وسیله آلفای کرونباخ 0.96 محاسبه شد، بر روی گروه نمونه اجرا شد. یافته های تحقیق نشان داد که به ترتیب 13 عامل هزینه، فارغ التحصیلان، نرخ جذب، مدیریت کیفیت جامع، عملکرد هیات علمی، مشاوره اعضای هیات علمی، فضا، پژوهش، مزایای هیات علمی، نر